Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)

Charakteristika

Trať Lysá n. Labem - Praha-Vysočany se nachází  v severovýchodní části Středočeského kraje, kde je řešený úsek veden katastry obcí Lysá nad Labem, Káraný a Čelákovice.
Náplní stavby je kompletní rekonstrukce dvoukolejného mezistaničního úseku Lysá nad Labem – Čelákovice délky 6,38 km ve všech profesích. Dojde k rekonstrukci železničního svršku, spodku, žel. přejezdů, mostních objektů, kabelovodů,  pozemních objektů pro technologii, přístřešků pro cestující, trakčního vedení, silnoproudé technologie. Rekonstruovány budou rovněž části pozemních komunikací a inženýrských sítí. Budou provedeny rovněž nezbytné demolice., nově zřízeny protihlukové stěny a  vybudováno nové  zabezpečovací a sdělovací zařízení.

Zajímavost stavby
Dominantním stavebním objektem traťového úseku je rekonstrukce mostu přes řeku Labe v ev. km 6,330 v Čelákovicích. Jedná se o železniční most o 4 polích. Nasazení  technologie bez snášení kolejového roštu – použití sanačního  stroje  z Rakouska – PM 200 – 2R v části traťového úseku Lysá nad Labem – Káraný od km 1,270 – 4,7