Stanice metra Jubilejnaja - Minsk

Charakteristika

V rámci projektů zpracovávaných METROPROJEKTEM Praha byly na základě dohody s objednatelem navrhovány postupy a konstrukce přinášející objednateli přidanou hodnotu ve formě seznámení s technologiemi používanými při výstavbě obdobných konstrukcí v ČR a zároveň respektující možnosti nabídky materiálů na běloruském trhu.

Základem pro úspěšné řešení projektu byly pravidelné a velmi časté videokonference, na kterých byly konzultovány a odsouhlasovány detailní části návrhů. Nutné bylo i základní osvojení si platné běloruské legislativy.

Přestupní hloubená stanice III. linie metra v Minsku s možností přestupu na II. linii metra – do stanice Frunzenskaja

Podrobnější popis:

- Délka hlavního profilu stanice 168
- Šířka stanice 18,86 m (lokálně rozšíření na 21,92 m)
- Způsob provádění hloubená (hloubka jámy cca 25 m, lokálně až cca 29 m)
- Počet podlaží

4 - v části nástupiště
5 - v prostoru vestibulu a únikového výstupu
- Předpokládaná geologie v prostoru jámy

kombinace hlinitopísčitých půd
a písků různé mocnosti a pevnosti
- Úroveň hladiny podzemní vody stanovena přibližně v dosahu základové spáry
- Způsob zajištění jámy stanice rozpírané nebo kotvené podzemní železobetonové stěny
- Navržený systém hydroizolací na bázi PVC-P

- Nosná konstrukce z monolitického železobetonu