RTT Plzeňská (úsek Tomáškova – Jinonická)

Charakteristika

Tramvajová trať v Plzeňské ulici v Praze 5 je jednou z tratí, u které byly nahrazeny dožívající velkoplošné panely konstrukcí jiného typu. V tomto případě konstrukcí se žlábkovými kolejnicemi upevněnými pomocí systému W-tram do betonové desky a s asfaltovým povrchem.
Téměř v celém úseku byly kvůli neúnosnému podloží provedeny sanace v tloušťce až 40 cm. Zemní práce ovlivňovalo velké množství inženýrských sítí, lokálně i sítí, které už nebyly v provozu, ale nebyly v roce 1979 při posunutí tramvajové tratě do dnešní polohy odstraněny a zároveň nejsou uvedeny v současných zákresech správců.
Dvoukolejná tramvajová trať byla zrekonstruována v délce 1300 m. Byla provedena jako pevná jízdní dráha s nosnou betonovou deskou uloženou na antivibračních rohožích. Protože u Jinonické navazoval stávající úsek s pražci ve štěrkovém loži, byly na posledních cca 20 m použity rovněž příčné železobetonové pražce a štěrkové lože, které bylo prolito reakční pryskyřicí. Tím byla vytvořena přechodová oblast mezi konstrukcemi o různých tuhostech. V celém rozsahu rekonstrukce jsou, jako na jediné trati v Praze, osazeny žlábkové kolejnice typu Ri60. Povrch je asfaltový, dvě vrstvy litého asfaltu byly uloženy na betonovém podkladu a vyztuženy geomříží. Tramvajová trať je vedena v úrovni vozovky, a tak jsou podél koleje z centra osazeny preferenční prvky, které omezují najíždění nekolejové dopravy na tramvajový pás, zároveň ale nejsou překážkou pro vozidla záchranného systému.
Podstatnou změnou prošly všechny tři zastávky ve směru z centra, které se v rekonstruovaném úseku nacházejí – Bertramka, U Zvonu a Klamovka. Nástupní ostrůvky byly rozšířeny na úkor vozovek a osazeny zábradlím, nástupní hrany byly zvýšeny na 20 cm. Bylo provedeno i nové osvětlení zastávek. Ostrůvky mají bezbariérové přístupy s varovnými a signálními pásy pro samostatný pohyb nevidomých a slabozrakých a vyznačen bezpečnostní odstup. Zúžení přilehlých vozovek na jeden jízdní pruh a zřízení vyčkávacích prostorů u signalizovaných přechodů vyvolalo nutnost úprav dotčených SSZ.