RTT Vršovická (Otakarova – Kubánské náměstí)

Charakteristika

Předmětem dokumentace byla dopravní liniová stavba - rekonstrukce stávající tramvajové tratě na Vršovické ulici v délce cca 2,641 km. Začátek úseku byl od kolejového trojúhelníku Otakarova x Na Zámecké a konec úseku před trojúhelníkem Kubánské náměstí. Součástí byly obě výhybky kolejového trojúhelníku Vršovická x Minská a přímý úsek mezi nimi. Vynechána bylav celém úseku jen kolejová konstrukce Vršovická x Moskevská (Koh-i-noor).

V rámci stavby se řešily nové konstrukční vrstvy tramvajové trati, úpravy zastávek, úpravy tramvajového tělesa, odvodnění TT,  elektrická zařízení v zastávkách, trolejové vedení, ovládání a vytápění výměn,  detekce tramvají pro řadiče SSZ a dráhové kabely.  Řešení vozovek a chodníků nebylo předmětem stavby. Tramvajová trať byla zřízena na příčných železobetonových pražcích ve štěrkovém loži, v prostoru kolejových obvodů na dřevěných pražcích. V maximálním rozsahu byla použita širokopatní kolejnice 49E1, v ostatních případech žlábková kolejnice NT1. Mimo přejezdy a prostory zastávek byl navržen travnatý kryt bez zavlažování. V prostoru zastávek Bohemians v obou směrech byl kryt tramvajové tratě navržen pro pojezd  autobusů MHD. V zakrytých úsecích byly kolejnice osazeny protihlukovými prvky. Všechny tramvajové zastávky (mimo Bohemians) mají nástupní hranu 240 mm nad TK umožňující bezbariérový nástup. Šířka nástupišť je v nejširší části 3,70 m, aby mohly být osazeny přístřešky. Niveleta tramvajové tratě byla navržena s ohledem na stávající podélný a příčný sklon souběžné komunikace, příčné přejezdy a požadavky na bezbariérovost v místech přechodů pro pěší.