Tramvajová trať Podbaba - ČD Podbaba

Charakteristika

Prodloužení tramvajové trati ze stávající smyčky Podbaba před hotelem Crowne Plaza k plánované železniční zastávce Praha - Podbaba, vč. příslušenství a rekonstrukce stávající měnírny Střešovice, vč. souvisejících činností.

Záměrem projektu bylo vytvoření účelné dopravně-integrační vazby v rámci systému PID prodloužením tramvajové trati ze stávajícího obratiště Podbaba do blízkosti připravované železniční zastávky v Podbabě, které umožní přímou vazbu mezi oběma dopravními systémy. Nová tramvajová trať o délce přibližně 0,4 km vede středem ulice Podbabská z prostoru stávajícího koncového zařízení před hotelem Crowne Plaza ke křižovatce s ulicí Pod Paťankou. Akce je také 1. etapou prodloužení tramvajové trati do Suchdola.
Kromě nové konečné tramvajové zastávky se smyčkou, zajišťující vazbu na železnici, akce zahrnuje rovněž vybavení zastávek bezbariérovými prvky a informačním systémem. Pro snížení hlučnosti byla část tramvajové trati zatravněna a byla provedena i další protihluková opatření.
Celkové výdaje projektu jsou 323,633 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje 247,561 mil. Kč. Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 40/105 ze dne 16. 9. 2010, jako řídícího orgánu OPPK, byla schválena finanční podpora na tento projekt, která je ve smlouvě o financování upravena na  částku 228,994 mil. Kč (z ERDF a státního rozpočtu).

Realizace projektu byla zahájena v prosinci 2010 a tramvajová trať byla slavnostně zprovozněna 31. 8. 2011.