Tramvajová trať Václavské náměstí a Muzeum

Charakteristika

Novostavba tramvajové trati v horní části Václavského náměstí spolu s navazující akcí TT Muzeum propojí stávající tratě Jindřišská - Vodičkova a Vinohradská – Škrétova, a vrátí tak na Václavské náměstí tramvajový provoz, který zde byl zrušen v roce 1980.

Spolu s realizací nové tramvajové trati projde proměnou celá horní část Václavského náměstí dle architektonického návrhu, podle kterého proběhla v nedávné době revitalizace spodní části náměstí. Mezi kolejemi s osovou vzdáleností 19,5 m bude pěší promenáda s lavičkami a vodními prvky, zároveň bude tento prostor sloužit pro pořádání trhů, výstav a podobných akcí. Chodníky po obou stranách náměstí budou rozšířeny a budou zde vysazeny nové linie stromů, pro jejichž závlahu bude sloužit dešťová voda svedená z pěších ploch do navržené retenční nádrže.

Tramvajová trať bude napájena ze stávající měnírny v Opletalově ulici novými dráhovými kabely, na trolejové stožáry budou umístěna i nová svítidla veřejného osvětlení a u památníku sv. Václava a budov Národního muzea i slavnostního osvětlení. Dále dojde kromě realizace zařízení nezbytných pro provoz tramvají i k celé řadě přeložek inženýrských sítí a v neposlední řadě k vybudování nového výstupu z podchodu metra namísto dvou rušených ve střední části náměstí nad spojnicí ulic Vodičkova a Jindřišská a dále k posunu výstupu z podchodu v horní části Václavského náměstí směrem k Washingtonově, kde bude k pevnému schodišti doplněn i eskalátor.  Dva výstupy „za koněm“, které přímo kolidují s tramvajovými kolejemi, budou rovněž zrušeny. Pro zatížení tramvajovou dopravou bude v části zesílena stropní deska podchodu stanice metra Muzeum.

Tramvajová trať dále z Václavského náměstí projde mezi historickou a novou budovou Národního muzea a napojí se na stávající trať Škrétova – Vinohradská. Zde realizace nových úprav navazuje na akci TSK, během které dojde ke stavebním pracím pod ulicí Legerova, včetně zrušení stávajícího podchodu.

Na Václavském náměstí jsou navrženy dvě dvojice tramvajových zastávek, které jsou řešeny jako vysazené chodníkové hrany. Zastávka s pracovním názvem Můstek je umístěna v návaznosti na výstup ze stanice metra Můstek A nad ulice Vodičkova a Jindřišská a druhá, pracovně nazvaná Muzeum, k pomníku sv. Václava. Třetí nová zastávka vznikne mezi budovami NM, pracovně je nazvaná Muzejní náměstí.

Technické údaje:

délka nové tramvajové trati dvoukolejně: 0,73 km
osová vzdálenost kolejí na VN: 19,5 m
počet nových tramvajových zastávek: 3
objem retenční nádrže: 300 m3
nově vysazené stromy: 67 ks